Spletna stran KljučneBesede.si spada v sklop internetnih strani, namenjenih izboljševanju prodajnih spletnih rezultatov, naročnikov in sodelujočih z MatijaZajšek.com.

O namenu spletne strani

Namen spletne strani je prikazovati primere raziskovanja in iskanja najrazličnejših ključnih besed, hkrati pa vsem, ki se zanimate za strateški spletni nastop na Googlu, ponuditi možnost izdelave analize ključnih besed.

 

Analiza ključnih besed je pomembna pri snovanju novih spletnih strani, saj je od nje odvisna struktura in zasnova nove internetne strani, obenem pa dobro opravljena analiza ključnih besed, odločilno vpliva na izboljšanje SEO optimizacijskih rezultatov spletnih strani. Tako iz vidika stroškov kot iz vidika prihranka časa.

Storitev analiziranja ključnih besed je lahko naročena kot samostojna storitev, lahko pa na njeni podlagi pripravimo tudi SEO strategijo spletnega nastopa ter, v kolikor je potreba, tudi operativno vodimo SEO aktivnosti za višanje naravne spletne vidnosti.

O zgodovini in razvoju spletne strani

Spletna stran KljučneBesede.si, se je kot prosta domena, znašla na trgu prostih spletnih domen, ki jo predhodni lastniki, niso podaljšali. Zato jo je prevzela ekipa SeoPraktik.si, ki se, med ostalim, ukvarja tudi s spletno optimizacijo internetnih strani, s katero pa je analiziranje in raziskovanje ključnih besed, zelo tesno povezano.

Ker je prvih nekaj mesecev po prevzemu spletne domene, stran bila uporabljana zgolj kot ena izmed podpornih spletnih strani, celotnega sistema spletnega nastopa SeoPraktik.si, je na njej (predvsem preko iskanja čez Google) mogoče najti še nekatere vsebine, ki tematsko ne sodijo povsem k tematiki raziskovanja ključnih besed.

Ko je bila sprejeta odločitev, da se spletni strani KljučneBesede.si, nameni več energije in se jo vključi v višji razred spletnih strani, na katerih dela ekipa SeoPraktik.si, so se prvotnim objavljenim vsebinam, začeli dodajati primeri raziskovanj ključnih besed – a tudi te vsebine so nastajale predvsem hitro in brez moderiranja, po objavah.

Šele v zadnjem obdobju, ko je spletna stran KljučneBesede.si, sistemsko vključena v najvišji nivo internetnih strani SeoPraktik.si, nastajajo na tej strani vsebine, za katerimi lahko ekipa, ki na spletni strani deluje, v celoti stoji.